If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

อย่าพลาดการขอคืนภาษีอเมริกาประจำปี 2004- สมัคร ณบัดนี้!

ถ้าท่านเคยทำงานในอเมริกาในปี 2004 ท่านอาจได้จ่ายภาษีไปเป็นจำนวนมาก เเละ มียอดในการขอคืนภาษีมันยังไม่สายเกินไป ที่ท่านจะเคลมเงินคืน เพียงเเค่ท่านส่งเอกสารให้เราโดยด่วน!

เส้นตายในการยื่นเรื่องขอภาษีนั้นใกล้เข้ามาเเล้ว เพื่อความเเน่นอนในการเคลมกรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ taxback.com ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้

กฎหมายภาษีอเมริกาเรียกร้องให้ผู้ที่ทำงานในอเมริกาทุกคนต้องเคลมภาษีคืน . ถ้าท่านเคยทำงานในอเมริกาในวีซ่าชั่วคราว ท่านได้ตกลงเเละยอมรับในข้อกฎหมายนั้นเเล้ว เเละท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเคลมภาษีคืน

ภายใต้กฎหมายใหม่ในปี 2006, ผู้ที่มิได้อาศัยอยู่ในอเมริกาถาวรเเละทำงานในอเมริกาในปี 2004 เเละมีรายได้น้อยกว่า
3100 ยูเอสดอล์ล่าได้รับข้อยกเว้นจากกฎหมายนี้เเละไม่ต้องขอภาษีคืน อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีรายได้น้อยกว่าที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยังคงขอเคลมภาษีคืนได้ เเละท่านก็ควรที่จะเคลมคืน

ปีภาษีอเมริกานั้นเริ่มตั้งเเต่ต้นปีมกราคมไปจนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคม เเละท่านต้องยื่นเรื่องขอคืนภาษีก่อนสิ้นเดือนเมษายน . อย่างไรก็ตาม ทางกรมสรรพากรได้อนุญาตให้ท่านเคลมย้อนหลังได้ถึงสามปี ซึ่งถ้าท่านรีบสมัคร ณบัดนี้ ท่านก็ยังมีสิทธิ์ในเงินภาษีปี 2004

ถ้าท่านพลาดโอกาสนี้ท่านก็ยังสามารถสมัครได้ เเต่ท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน -ฉะนั้นท่านจะมัวช้าอยู่ทำไม?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครขอคืนภาษี คลิ๊กที่นี่
เพื่อพูดคุยออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ของเรา

×