If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Kľúčové dátumy pre daňový rok 2016 v UK

#TaxTipsUK #TravelTipsUK

Kľúčové daňové dátumy: UK Uveďte si dôležité dátumy a lehoty pre UK daňový rok 2016 do svojho UK daňového kalendára.

Dôležité UK daňové dátumy:

 

6 Apríl 2016

Prvý deň nového daňového roka - 2016/2017.

 

6 Apríl 2016

Je čas zhromaždiť podrobné podklady pre daňové priznanie pre rok 2015/16, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ste mali príjmy z nehnuteľnosti v daňovom roku končiacom 5. apríla 2016.

 

31 Máj 2016

Kópie formulárov P60 pre rok 2015/16 sú vystavené zamestnancom.

 

6 Júl 2016

Kópie formulárov P11d pre rok 2015/16 sú vystavené zamestnancom.

 

31 Júl 2016

Konečná lehota pre self assessed platby za daňový rok končiaci 5. apríla 2016.

  • Ak 2015/16 je prvý rok za ktorý podávate daňové priznanie, toto pre vás neplatí.
  • Ak ste už poslali daňové priznanie, závisle od vašej daňovej situácie za predchádzajúci daňový rok (2014/2015) potom môžete mať povinnosť vykonať druhú platbu na účet (prvá bola splatná 31 januára 2016). Ak ste povinný/á vykonať platbu na účet, túto budú započítavať k vašej celkovej dlžnej dani k dani za rok 2015/2016. 

Priemerná refundácia UK daní je £963

ZÍSKAJTE TU SVOJU TERAZ

5 október 2016 

Štandardná lehota, aby ste sa zaregistrovali na HMRC v prípade, že ste sa stali samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ste začali dostávať príjmy z majetku. Môžete HMRC predložiť formulár CWF1 pre samostatne zárobkovú činnosť, alebo formulár SA1 ak máte príjmy z inej  ako samostatne zárobkovej činnosti.

 

31 Október 2016 

Konečná lehota pre podanie self assessment daňového priznania v papierovej forme pre daňový rok končiaci 5. apríla 2016. Daňové priznanie v papierovej forme je potrebné odovzdať v tejto lehote, inak môžete dostať pokutu, ale ešte stále môžete do 31 januára podať priznanie online. 

 

30 December 2016 

Pošlite svoje online self assessment daňové priznanie do 30 decembra, ak chcete aby HMRC vybrala vašu daňovú povinnosť (až do £3,000) pre 2015/2016 prostredníctvom PAYE daňového kódu v budúcich rokoch, toto je určené k rozdeleniu daňovej povinnosti v priebehu 12 mesiacov. 

 

31 Január 2017 

Konečná lehota pre online podanie 2015/2016 self-Assessment daňových priznaní HMRC. 

 

31 Január 2017 

Konečná lehota pre úhradu dlžnej dane z self-assessment ‘balancing payments’ pre daňový rok končiaci 5 apríla 2016.

 

31 Január 2017 

Konečná lehota pre prvú self assessment platbu pre daňový rok končiaci 5 apríla 2017.

 

1 Február 2017 

Automatická pokuta vo výške £100 ak vám HMRC vystavil 2015/16 daňové priznanie pred 1. novembrom 2016, ale ešte ste ho nepredložili HMRC. Úroky sa začnú uplatňovať pre všetky nezaplatené dane pre 2015/16 daňový rok, ktoré nie sú vyrovnané k 31. januáru 2017

 

5 Apríl 2016 

Posledný deň daňového roka 2015/2016.

 

6 Apríl 2016 

HMRC (HM Revenue and Customs) vystavuje self assessment daňové priznania a upozornenia pre daňové priznania, ktoré sa majú predložiť po daňový rok  končiaci 5. apríla 2016.

Potrebujete poradiť s vašimi UK daňami pre rok 2015/16? Pošlite teraz email na info@taxback.com, alebo navštívte našu UK web stránku

 

About The Author

Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com

Ciara is our Digital Content Writer at Taxback.com. Since graduating in Journalism and Visual media, Ciara has worked in online marketing in Ireland and Australia and loves writing in all its forms.

Live Chat Help
Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com in
×